Ren vinnare ökar kunskaperna kring antidoping

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) ligger på fjärde plats på listan över vilka av RF:s 71 specialförbund som har flest antal dopingfall. I år har det inträffat ett fall och de senaste åren har det varit ett eller något enstaka fall om året frånsett 2014 då det inte var några fall alls.

 renvinnare_puff_340x135_0613_150

-Så länge det förekommer dopingfall inom vår sport så är det ett problem som måste förebyggas, fastslår Oskar Nellgran, ansvarig för dopingfrågor inom förbundsstyrelsen.

-Vårt problem är dock inte att vi har spelare som medvetet tar otillåtna preparat för att höja sin prestationsförmåga, utan det handlar nästan alltid om misstagsdopning, fortsätter Oskar Nellgran. Det är spelare som av okunskap eller misstag glömmer anmäla medicinsk dispens.

 

Nu finns det emellertid ett mycket bra verktyg, ”Ren vinnare”, för föreningarna att använda för att öka kunskapen om doping bland sina medlemmar. Var och en inom idrotten har ju ett eget ansvar att känna till och följa gällande dopingregler. Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är ju att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från alla organisationer, inte minst från föreningarna.

”Ren vinnare” är en webbaserad utbildning i antidoping från RF för idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler från 1 januari 2015 och passar både de som är nya inom idrotten och elitidrottare.

Utbildningen innehåller sju korta moduler där man lär sig det viktigaste om antidoping. Varje modul är 3–4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Modulerna går igenom bland annat följande områden: dopingkontroller, dopingförseelser, hälsokonsekvenser och medicinsk dispens.

Man behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. Att göra hela utbildningen tar bara lite drygt en halvtimme och den som går igenom modulerna får ett diplom.

 

-Man kan med fördel genomföra utbildningen tillsammans under till exempel ett föreningsmöte och samtidigt ha en diskussion om det här komplicerade området. Det är väldigt enkelt för föreningarna att det finns ett material tillgängligt, säger Oskar Nellgran.

Länk till renvinnare:

http://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare?