Historik

Här finns samlad information om Superserien sedan den startades 1991 med spelformat, Superserien genom åren och maratontabell med mera: Wikipedia